Rond1900
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ontdek het Belle Époque

Welkom op rond 1900

Een website over de wereld tijdens de bloeiperiode 1870 - 1914

 

                                                                     

        Ingang Wereldtentoonstelling Parijs 1900

 

Het Belle Époque

In Frankrijk noemt men de periode rond de eeuwwisseling van 1900 het 'Belle Epoque', de mooie eeuw. Dat was niet overdreven. Het tijdperk dat voorafging aan de Eerste Wereldoorlog kende de grootste economische groei die ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, inclusief de groeiperiodes van na de Tweede Wereldoorlog. Dat was het gevolg van de Industriële Revolutie die ongeveer een eeuw eerder had plaatsgevonden, maar nu pas echt tot bloei kwam.


 

De bloei

Deze ontbotting had zijn weerslag op veel gebieden. De technische vooruitgang ging razendsnel dankzij een stortvloed aan uitvindingen, het inwoneraantal van veel steden leek wel te exploderen en in de kunsten leidde vernieuwingsdrang tot een ongekend groot aantal nieuwe stromingen. De gemiddelde levensstandaard ging omhoog, wat leidde tot het ontstaan van een serieuze middenklasse en tot betere leefomstandigheden voor laagbetaalden. Er kwam betere huisvesting, meer scholing en emancipatie- en vakbewegingen kwamen op. Mensen kregen ook steeds meer vrije tijd wat samen met de gestegen welvaart leidde tot het ontstaan van een vermaaksindustrie alsmede tot een uitdijende consumptie. In relatie hiermee kregen moderne media en de reclamewereld vorm.

 

 

Het was kortom een dynamische periode, waarin de wereld, en dan met name de Westerse wereld, veel veranderingen doormaakte. Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed geweest op hoe onze wereld er vandaag de dag uitziet. Toch is het een periode waar binnen de geschiedenis vrij weinig aandacht naar uitgaat. Deze site hoopt daar iets aan te doen en informatie te verschaffen over het leven zoals dat rond 1900 plaats had.

 

De keerzijde

Was het leven alleen maar mooi en spannend gedurende het Belle Epoque? Natuurlijk niet. De geboorte van de nieuwe tijd ging ook gepaard met de nodige baringskrampen. Zo was het voor veel mensen lang niet gemakkelijk zich aan alle veranderingen aan te passen, wat leidde tot een rappe stijging van het aantal zenuwzieken en van criminaliteit. Ook was er sprake van oorlog en dubieuze praktijken in koloniale gebieden. Bepaalde racistische opvattingen werden als normaal ervaren en het zakenleven kende de nodige uitwassen. Aan deze keerzijde zal eveneens aandacht worden besteed. 

 

 

Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog? 

Met name de jaren tussen 1900 en 1914 worden nu vaak geïnterpreteerd als een periode waarop de Eerste Wereldoorlog een logisch of toch zeker waarschijnlijk vervolg was. Van dat idee zijn historici echter steeds meer terug aan het komen. Natuurlijk zijn er, zeker vanaf 1910, veel dingen gebeurd die tot de Eerste Wereldoorlog hebben geleid, maar tegelijkertijd is het ook duidelijk dat de mensen die in de tijd zelf leefden deze absoluut niet aan zagen komen. En toen hij eenmaal bezig was dachten ze dat het met een paar maanden wel weer voorbij zou zijn. Daarom is dit een kwestie waar we liever voorzichtig mee omgaan. Sommige zaken vormden een aanloop naar de oorlog, maar veel andere zaken hoeven niet in dat licht te worden gezien.

 

Deze site

Op deze site zullen uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van de periode tussen 1870 en 1914 onder een aantal hoofdthema's worden beschreven. Zie daarvoor de menu's op deze site. Bekijk voor een totaaloverzicht de inhoudsopgave/sitemap.

Onder de knop 'site' is ook andere informatie van huishoudelijke aard en over mij persoonlijk te vinden.

Ik heet alle lezers welkom op Rond 1900 en wens iedereen veel leesplezier!

 

Varenna